bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenie Nr 3 /2015

28.01.2016


w sprawie: wprowadzenia dokumentu o nazwie „Rejestr Zbiorów”

Na podstawie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719)
jako Administrator Danych Osobowych zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzam dokument „Rejestr zbiorów”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów” przechowywany jest w formie papierowej
w siedzibie podmiotu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 r.


17 grudnia 2015 r.
Ernest Sznajder

Opublikował: Damian Balwierz
Publikacja dnia: 28.01.2016

Dokument oglądany razy: 364
« inne aktualności